Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő

Név: Ariel International Kft
Képviseli: Mihály György ügyvezető
Székhely: 2009 Pilisszentlászló, Rózsahegy utca 30
Email: Kérjük, használja a https://www.fahidieva.hu/kapcsolat/ oldalon található űrlapot.
Cégjegyzékszám: 13 09 106160
Adószám: 12196788-2-13

Milyen személyes adatokat gyűjtünk és milyen célból?

A https://www.fahidieva.hu/ weboldal a megrendeléshez, kapcsolattartáshoz, illetve a honlap használatához kapcsolódva gyűjt személyes adatokat.

Üzenetküldő űrlap - kapcsolattartás

Ahhoz, hogy üzenetet tudjon nekünk küldeni, arra kérjük, hogy adja meg nevét és email címét.
Az adatkezeléshez Ön az űrlap elküldésével, és jelen tájékoztató elfogadásával beleegyezik.

Az adatokat abból a célból tároljuk, hogy felvehessük Önnel a kapcsolatot.

Az adatokat legfeljebb 90 napig a honlap tárhelyszolgáltatójának szerverein tároljuk, arról másolat nem készül.

Vásárlás (megrendelés)

Megrendeléshez a következő személyes adatokat gyűjtjük, ha Ön magánszemélyként rendel:

NÉV ÉS CÍM - megadásuk kötelező

Az adatokat a számlázáshoz jogszabályi kötelezettség alapján gyűjtjük, és a számviteli törvény hatályos rendelkezései szerint a számlákat 8 évig őrizzük.

A számlákat az Ariel kft által megbízott könyvelőiroda munkatársaival osztjuk meg.

Nevét és címét annak érdekében  hogy a panaszkezeléseknél előírt jogszabályi köttelezettségünknek eleget tehessünk, a megrendeléstől számított egy évig a honlap tárhelyszolgáltatójának szerverein tároljuk, arról másolat nem készül.

Az adatokhoz szükség szerint az Ariel Kft által a honlap kezelésével megbízott személyek is hozzáférhetnek.

EMAIL CÍM - megadása kötelező

Email címét a megrendelések és a panaszkezelések zökkenőmentes lebonyolításához, illetve a kapcsolattartáshoz használjuk. A megrendeléstől számított egy évig a honlap tárhelyszolgáltatójának szerverein tároljuk, arról másolat nem készül.
Az adatkezeléshez Ön jelen nyilatkozat elfogadásával hozzájárul.
Az adatokhoz szükség szerint az Ariel Kft által a honlap kezelésével megbízott személyek is hozzáférhetnek.

TELEFONSZÁM - megadása nem kötelező

Telefonszámát a megrendelések és a panaszkezelések zökkenőmentes lebonyolításához, illetve a kapcsolattartáshoz használjuk. A megrendeléstől számított egy évig a honlap tárhelyszolgáltatójának szerverein tároljuk, arról másolat nem készül.
Az adatkezeléshez Ön a szám megadásával illetve a jelen nyilatkozat elfogadásával hozzájárul.
Az adatokhoz szükség szerint az Ariel Kft által a honlap kezelésével megbízott személyek is hozzáférhetnek.

Személyes fiók létesítése (regisztráció)

A megrendelés során Önnek módja van regisztrálni a honlapon, azaz személyes fiókot létrehozni. Ez nem  kötelező, célja, hogy megrendeléseit Ön követni tudja. A fiókját bármikor törölheti.

A weboldal ezen kívül a következő személyes adatokat gyűjti:

IP CÍM

Az Ön IP címe, melyet internet szolgáltatója oszt ki Önnek, személyes adat, amelyet honlapunk tárhelyszolgáltatója, illetve az általa biztosított szoftver automatikusan naplóz. Ugyanakkor az IP cím sehol sincs összekapcsolva egyéb személyes adatokkal, így személyes azonosításra alkalmatlan. Az adat megtalálható a fahidieva.hu tárhelyszolgáltatója, a tárhely.eu által biztosított szerver statisztikai illetve az úgynevezett log fájljában. Szolgáltatónk adatkezelési szabályzatát ide kattintva olvashatja el: https://tarhely.eu/dokumentumok/adatvedelmi_szabalyzat.pdf.

Az adatkezelés célja és jogalapja a weboldal hibamentes és biztonságos működése (jogos érdek).

A tárhelyszolgáltató elérhetőségei:
mail:support@tarhely.eu, tel:+36 1 789 2 789, honlap:https://tarhely.eu


SÜTIK (Cookies)

Amikor meglátogatja a honlapot, egy úgynevezett session cookie kerül a gépére. Ez a PHPSESSID nevű süti törlődik a böngészőjéből, amikor bezárja a böngészőjét, illetve becsukja (elhagyja) az oldalt. Hasonlóképpen, ha bármilyen okból bejelentkezik a fiókjába, az ekkor elhelyezett süti is törlődik, amikor kijelentkezik és elhagyja az oldalt.

Amikor elfogadja az oldal alján a sütik használatát, ez a tény is egy sütiben tároIódik (cookie_notice_accepted), amely egy hónapig tárolódik a böngészőjében.

Amikor egy terméket a kosarába helyez, a tényt süti rögzíti. A süti törlődik a böngészőjéből, amikor bezárja a böngészőjét, illetve becsukja (elhagyja) az oldalt.

A honlap és szolgáltatásaink minőségének javításához részletesen elemezzük a látogatottsági adatokat, melyhez a Google Analytics, illetve a Google Tag manager szolgáltatásainak követőkódját használjuk. A szoftver sütit (cookie) helyez el az Ön gépén, az ennek segítségével generált információ pedig a Google Analytics szolgáltatójának, a Google Inc.-nek (1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA) a szerverein tárolódik

Mivel aktiváltuk az ‘Anonim IP’ funkciót, így az Ön IP címe még az előtt törlődik, hogy eljutna az Egyesült Államokba, azaz a kiküldött adatok alapján csak durva területi becslés lehetséges, személyes azonosítás nem. A Google Analytics által gyűjtött IP címet nem egyesítik a további Google szolgáltatások által nyilvántartott adatokkal.

Ha Ön nem szereté, hogy a Google Analytics bármilyen weboldal látogatásáról adatot gyűjtsön, a következő lehetőségei vannak:

1: Böngészőjét úgy kell beállítania, hogy ne tudjon sütiket fogadni. Ez minden sütit letilt az adott böngészőben. A megoldást nem ajánljuk, mert a sütik segítségével tehető kényelmesebbé és barátságosabbá az internet használat.
2: Telepíti a böngésző bővítményt, amelyik letiltja a Google Analytics sütijét, és elhelyez az Ön gépén egy újabb sütit, amely tárolja ezt az információt. A bővítményt minden eszközön minden használt böngészőben telepíteni kell, erről a linkről:, : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Tájékoztatjuk, hogy az Ariel Kft elfogadta a Google adatkezelési szabályzatát, melyben a Google rögzíti, hogy a GDPR irányelveivel összhangban működik. A Google az US-EU “Adatvédelmi Pajzs” alá tartozik, melyről bővebben itt olvashat.

Az adatkezelés a GDPR 6 (beleegyezés és jogos érdek) cikkelye alapján történik. Meggyőződésünk, hogy a GDPR szerinti jogos érdekről van szó, hogy a lehető leghatékonyabban fejlesszük a weboldalt, ugyanakkor, mivel a személyes adatok védelmét fontosnak tartjuk, az IP cím anonimizált módon kezelődik.

A Google általános szolgáltatási feltételeiről és adatkezelési szabályzatáról a következő linkeken tájékozódhat: https://www.google.com/analytics/terms/hu.html és https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Honlapunk az embed.ly weboldal szolgáltatását, az úgynevezett "kátyákat" (cards) használja a Fahidi Éváról online megjelent cikkek megjelenítéséhez. Az embed.ly által elhelyezett em_cdn_uid és az em_p_uid sütik használatát Ön a böngészőjéban letilthatja. Az embed.ly adatkezelési tájékoztatóját a hivatkozásra kattintva olvashatja el.

A sütik kezelésének módját az egyes böngészőkben itt találja:


Az Ön jogai

Önnek joga van kérni az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását. Tájékoztatjuk, hogy a hozzáférési jog az arról valóinformálódás joga, hogy az Ön személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor Ön jogosult az erre vonatkozó valamennyi információt megismerni.

Önnek joga van az adatai kezeléséhez megadott hozzájárulást visszavonni. Tájékoztatjuk, hogy ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Tájékoztatjuk, hogy azokat az adatokat nem áll módunkban törölni, ahol az adatkezelés szükséges azAriel Kft-re vonatkozó jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából.

Ön jogosult vizsgálatot kezdeményezni vagy panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, postacím: 1537 Budapest, Pf. 834.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; honlap: http://www.naih.hu )


Alkalmazott jogszabályok:
2011 évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.362143
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) -a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/ELI/?eliuri=eli:reg:2016:679:oj